BioClean Air postrojenja za tretman fekalnih, otpadnih voda iz malih izvora, kao što su kuće, vikendice, mala preduzeća…

Prikaz tehnologije sistema

SBR tehnologija

√ smanjuje potrebu za redovnim održavanjem
√ automatizovani procesi
√ najbolji nivo energetske efikasnosti- automatsko prebacivanje između nekoliko načina rada
√ armirano betonski rezervoar otporan na dejstvo podzemnih voda i saobraćajno opterećenje do klase D400

SBR tehnologija

1. FAZA PUNJENJA

Pred – tretirana voda se prepumpava u SBR reaktor.

2. FAZA AKTIVACIJE

Aeracija – mikroorganizmi uklanjaju organske materije iz otpadne vode.

3. FAZA SLEGANJA

Prekid aeracije, mikroorganizmi se sležu na dno rezervoara a u gornjem delu se izdvaja sloj biološki tretirane vode. Nadolazeća otpadna voda se akumulira u buffer rezervoaru.

4. FAZA PRAŽNJENJA

Pumpa prepumpava tretiranu vodu u recipijent. Nadolazeća otpadna vode se akumulira u buffer rezervoaru.