POLIETILENSKI SEPARATORI MASTI

U potpunosti ispunjava zahteve standrada SRPNS EN 1825
Jednostavno korišćenje, ugradnja i trasport
Integrisan taložnik
Integrisano mesto za uzimanje uzorka
Automatska operacija
BEGU poklopac u skladu sa standardnom SRPNS EN 124
Jednostavno i lako održavanje

ARMIRANO – BETONSKI SEPARATORI MASTI

Jednostavna ugradnja bez dodatnih betonskih radova
Integrisani taložnik
Integrisani priključak za uzorkovanje
Automatski rad
BEGU poklopci u skladu sa SRPS EN 124
Lako pristupanje separatoru
Jednostavno i lako održavanje