REVIZIONI POKLOPCI ZA ISPUNU

Ispuna od keramike, kamena, betona, premaza…
jednostavno otvaranje – pomoću gasnih amortizera
zaključavanje i otključavanje jednim okretom ključa
poklopci se izrađuju od aluminijuma, pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
gasnoneporpusni i vodonepropusni
vatrootpornost F90
dizajnirani u skladu sa 22768-1 standardom, sa diskretnim i malim uglovima

PLITKI REVIZIONI POKLOPCI ZA ISPUNU

Posebno namenji za područja gde je ograničena dubina ugradnje
dubina poklopca samo 5 cm
ispuna od keramike, betona, premaza…
Jednostavno otvaranje – pomoću gasnih amortizera
zaključavanje i otključavanje jednim okretom ključa
poklopci se izrađuju od aluminijuma, nerđajućeg čelika
gasnonepropusni i vodonepropusni

COMPOSITE REVIZIONI POKLOPCI ZA ISPUNU

Super lagani poklopci
za klase opterećenja do A15
ispuna 24 mm od keramike, drveta…
tri tipa poklopca – otvaranje pomoću ključa, otvaranje pomoću jednog gasnog amortizera i otvaranje pomoću dva gasna amortizera
zaključavanje i otključavanje jednim okretom ključa
poklopci se izrađuju od aluminijuma
gasnonepropusni i vodonepropusni