MEA®DRAIN Solution PG monolitni kanal za linijsko odvodnjavanje, od visokokvalitetnog polime-betona, posebno dizajniran za garaže. Sa svojom dubinom od 50 mm prihvataju opterećenja do C250 u skladu sa SRPS EN 1433. Ovi kanali su velika prednost za arhitekte u vidu dizajna, za izvođače i investitore u vidu uštede materijala, radne snage i vremena!

MEA®DRAIN Solution PG

Prednosti

Monolitan kanal, bez pomičnih delova i bez lupanja rešetki,
Elegantnog izgleda visine samo 50 mm,
Jednostavno održavanje i čišćenje može se koristiti kao orijantacioni kamen kod slabovidih osoba,
Širina otvora u skladu sa normama omogućava nesmetano kretanje invalidskih kolica i bicikala

Područja primene

Podzemne garaže, javne višespratne garaže.

Idealan za montažu i rukovanje

Jednostavna ugradnja bez teških mašina,
Minimalni zahvati u podnoj i plafonskoj konstrukciji,
Prilagodljiv za više namena,
Klase opterećenja do C250 u skladu sa SRPS EN 1433 standardom

Dostupan u tri širine

Dostupan u širinama od 100, 150 i 300 mm

Otpornost na pritisak ≥ 90 N/mm² Modul elastičnosti 25-35 kN/mm²
Otpornost na savijanje ≥ 22 N/mm² Gustina 2,1-2,3 kg/dm²
Upijanje vode ispod 0,5 % Dubina prodiranja vode 0

Ekološki prihvatljiv materijal sa dodatnim mineralnim supstancama.
Potpuno otporan na rđu, habanje, soli, ulja i druge agresivne supstance.