Uklanjanje izdvojenih lakih tečnosti, posebno ulja i naftnih derivata u skladu sa standardom SRPS EN 858 iz garaža i prostora parkinga

Prikaz tehnologije sistema

PREDNOSTI

* U potpunosti ispunjava sve zahteve standarda SRPS EN 858
* Jednostavna ugradnja
* Samostojeći separator
* Integrisan taložnik
* lako izvadivi koalescentni filter
* Automatsko zatvaranje
* jednostavni pristup
* Jednostavan pristup
* Brzo i jednostavno održavanje

OPIS SISTEMA

1 . automatsko zatvaranje
2. rezervoar izrađen od polipropilena
3. koalescentni filter
4. poklopac od polipropilena
5. taložnik
6. ulazna cev
7. izlazna cev
8. armaturna traka
9. zona separacije