L zara C armirano betonsko postrojenja za tretman fekalnih, otpadnih voda srednjeg ili većeg kapaciteta, kao što su stambeni objekti, sela, delovi grada, odmarališta, hoteli, proizvodni pogoni …

Prikaz tehnologije sistema

CFR tehnologija

√ automatski sistem za pražnjenje viška mulja i uklanjanje plutajućeg mulja sa nivoa vode u sedimentacionom rezervoaru.
√ alarm koji upozorava na kvar pumpe, kompresora ili hidrauličko preopterećenje
√ armirano betonski rezervoar otporan na dejstvo podzemnih voda i saobraćajno opterećenje do klase D400